Pramonės ir gamybos draudimas

800+
Pramonės ir gamybos sektoriaus
klientams padedame sėkmingai valdyti rizikų portfelį.

Pramonės ir gamybos sektorius neišvengiamai susiduria su įvairiausiomis rizikomis, kurios tiesiogiai įtakoja įmonės veiklą. Didžiausią susirūpinimą kelia galimo gaisro nuostoliai, gamybinės įrangos gedimai, darbuotojų traumos ir kiti veiksniai. Verslo praktikoje yra svarbu ne tik mokėti tas rizikas įvertinti, valdyti, bet ir gebėti sumažinti. LEGATOR specialistų atliekama išsami rizikos analizė suteiks Jūsų įmonei galimybę pasiruošti galimiems nepalankiems įvykiams ir sumažinti iki minimumo tikėtinus nuostolius parenkant Jums aktualiausius draudimo produktus.

 • Išanalizuosime Jūsų įmonės veiklos procesus ir pasiūlysime efektyvius rizikos valdymo būdus
 • Padėsime Jūsų verslui tinkamai apsisaugoti nuo išorės rizikų teikiant individualius draudimo sprendimus
 • Efektyviai administruosime Jūsų draudimo portfelį
 • Žalų reguliavimo skyriaus specialistai, atsitikus įvykiui, teiks teisines konsultacijas ir padės operatyviai ir sklandžiai gauti draudimo išmoką, nepatiriant nuostolių dėl sutrikdyto verslo ar neįvykdytų įsipareigijimų verslo partneriams

Nesvarbu, esate smulki įmonė ar didelė įmonių grupė, kviečiame pasitarti su LEGATOR draudimo brokeriais, kokios draudimo apsaugos Jūsų verslui būtų efektyviausios ir svarbiausios.

Įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas atlyginti įmonės ar jos darbuotojų padarytą žalą tretiesiems asmenims: jų turtui, sveikatai ar gyvybei. Mes manome, kad Civilinės atsakomybės draudimas yra ne tik reikalinga, bet ir būtina sąlyga apsaugoti savo verslą, nes nė viena įmonė nėra apsaugota nuo klaidų ir nuostolių, kurių gali sukelti kitiems. Kartais padarytos žalos dydis būna ypač didelis, o draudimo apsaugos nebuvimas lemia rimtus finansinius praradimus. Teikiame išsamias konsultacijas apie bendrosios civilinės atsakomybės draudimą ir garantuojame teisinę pagalbą draudžiamojo įvykio atveju.

Kiekviena įmonė yra atsakinga už savo darbuotojus ir saugias darbo sąlygas, todėl susižeidus arba mirus darbuotojui darbe, pakeliui į darbą ar iš jo kiekvieną kartą kyla rizika darbdaviui sulaukti atsakomybės. Padėsime atlyginti Jūsų darbuotojo būtinas gydymo išlaidas, negautas pajamas, neturtinę žalą, teismo ir kitas išlaidas. Legator draudimo specialistai siūlo išsamias konsultacijas dėl draudimo apsaugos sąlygų ir padeda parinkti kiekvienos įmonės poreikius geriausiai atitinkančią draudimo apsaugą.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas verslo klientams apsisaugoti nuo potencialių turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai nuostolis padaromas jų turtui, sveikatai ar gyvybei dėl profesinės veiklos vykdymo. Šis draudimas yra skirtas visoms įmonėms, kurios dažniausiai vykdo rizikingesnes komercines veiklas, galinčias sukelti nuostolių tretiesiems asmenims. Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais, mes pakonsultuosime Jus dėl draudimo teikiamų privalumų, paskaičiuosime konkurencingą draudimo kainą ir pasirūpinsime, kad Jūsų profesinė civilinė atsakomybė būtų tinkamai apdrausta.

Padėsime tinkamai apsaugoti Jūsų įmonei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei kitus papildomus draudimo objektus (investicijas į pastatus, patalpas, kilnojamąjį turtą ir atsargas, darbų paspartinimo išlaidas ir kt.).

 • pastatus, jų inžinerinę įrangą, investicijas į pastatus;
 • įrenginius, įrankius, baldus, inventorių, kompiuterinę įrangą, reklaminius stendus;
 • pagamintą produkciją, žaliavą, kurą, prekes, nebaigtą gaminti produkciją;
 • numatomas investicijas;
 • grynuosius pinigus ir kitas vertybes;
 • gyvenamųjų namų bendrąsias patalpas.

Galime padėti apsaugoti Jūsų verslą nuo pasekmių, kurios atsirado įmonėje dėl draudiminio įvykio, sukėlusio turtinius nuostolius, dėl kurių kaltės buvo sustabdyta ar nutrūkusi įmonės veikla (pvz.: gamyba). Apdraudžiami šie galimi finansiniai nuostoliai:

 • negautas įmonės veiklos pelnas;
 • pastovios išlaidos;
 • papildomos išlaidos;
 • būtinos pagrįstos išlaidos;
 • kiti individualiai aptarti finansiniai nuostoliai.

Vadovų civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas atsakingus sprendimus priimantiems įmonių darbuotojams ir padeda atlyginti nuostolius, kuriuos dėl netinkamų vadovų veiksmų patiria įmonė ar tretieji asmenys. LEGATOR siūlo sprendimus, susijusius su įvairių rūšių rizika:

 • direktorių ir vadovų atsakomybės rizika;
 • veiklos tęstinumo rizika;
 • pasikėsinimo sukčiauti rizika;
 • veiklos rizika;
 • susijungimų ir įsigijimų rizika.

Įmonėms teikiame išsamias konsultacijas dėl draudimo taisyklių, apsaugos apimties ir taikomų išimčių. Jūsų įmonei pasiūlysime individualius sprendimus atsižvelgiant į Jūsų verslo specifiką ir struktūrą bei pilnai atstovausime Jus draudiminio įvykio metu.

Mūsų draudimo specialistai padės Jums sukontroliuoti pirkėjų nemokumo rizikas tiek prekiaujant savo šalyje, tiek ir eksportuojant. Apsidraudus prekinių kreditų draudimu Jūsų verslas bus apsaugotas nuo beviltiškų skolų, geriau pažinsite esamus bei potencialius klientus, o esant pradelsimams galėsite pasinaudoti kreditų draudimo bendrovių teikiamomis skolų išieškojimo paslaugomis.

Draudimo brokeris „Legator” bendradarbiauja su pasauliniais prekinio kredito draudimo lyderiais: Euler Hermes, Coface, Atradius. Pilnai konsultuojame įmones prekinių kreditų draudimo klausimais ir padedame sukurti efektyvius kreditų valdymo sprendimus, pritaikytus konkretiems klientų poreikiams.

Padėsime apsaugoti Jūsų įmonės darbuotojus ar darbuotojų grupes nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu arba visą parą:

 • draudimas mirties atveju;
 • draudimas pastovaus ar laikino neįgalumo atveju;
 • draudimas traumų ar kaulų lūžių atveju;
 • dienpinigiai;
 • ligonpinigiai.

Padėsime sukontroliuoti ir padengti ne tik su Jūsų įmonės sugadinto turto dėl kibernetinių atakų susijusius nuostolius, bet ir dėl įmonės saugomų trečiųjų šalių asmenų duomenų netekimo padarytas žalas. Kibernetinių rizikų apsauga yra pritaikyta visų sričių įmonėms, kurios savo veikloje naudoja informacines technologijas. Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais, pateikite užpildytą ir pasirašytą klausimyną ir gaukite konkurencingą pasiūlymą.

Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimu draudėjas užtikrina muito procedūrų atlikimą bei atsiradusios skolos muitinei sumokėjimą. Atsižvelgus į įmonės poreikį, siūlome:

 • Vienkartines garantijas, skirtas atlikti vieną ikimuitinę ar muitinę procedūrą. Garantijos suma atitinka pilną sumą mokamą muitinės įstaigai, kurią būtina sumokėti norint
  prekes išleisti laisvai cirkuliuoti.
 • Bendrąsias garantijas, naudojamas ilgesniam laikotarpiui (iki vienerių metų) ir maksimaliai galimai skolos sumai prieš muitinę.
Susisiekti