Statybų draudimas

250+
Su tiek statybos sektoriaus kompanijų dalinamės
ilgamete verslo ir finansinių
rizikų valdymo patirtimi.

Statybų apimtys Lietuvoje ir jų reikšmė bendrajam šalies produktui nuolatos auga, todėl nuo 2017 m. pradžios pasikeitė statybos darbų reglamentavimas. Remiantis naujomis statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, visi statinio statybos, remonto, rekonstrukcijos, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai turi būti apdrausti privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu. Išimtis taikoma tik nesudėtingiems statiniams ir būsto remontui.

Statybų draudimu draudžiame jau daugiau nei 20 metų, todėl gerai išmanome rizikas, su kuriomis Jūsų įmonė gali susidurti. Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais ir mes:

Savo klientams garantuojame:

 • optimalius statybos darbų visų rizikų (CAR) ir pasiūlymo, avansinio apmokėjimo, atlikimo, garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sprendimus;
 • teisinę pagalbą rengiant sutartis su savo subrangovais, kad jie atitiktų draudimo taisyklių bei Statybos įstatymo reikalavimus;
 • pagalbą tikrinant subrangovų laidavimų draudimo sąlygas, kad pastarosios atitiktų sąlygas nurodytas rangos sutartyse;
 • palankesnes už rinkoje esamas draudimo sąlygas, jeigu Jūsų subrangovai sudarys sutartis tarpininkaujant UADBB “LEGATOR”.

Privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdrausti kiekvieno statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto, atnaujinimo, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai. Išimtis daroma tik nesudėtingiems statiniams bei remonto darbams, kurie priskiriami paprastojo remonto darbų kategorijai. Draudimo apsauga užtikrinama statinio statybos darbams jų atlikimo laikotarpiu nuo darbų pradžios iki jų užbaigimo. Susisiekite su mūsų statybų draudimo ekspertais dėl išsamesnės konsultacijos ir geriausių sprendimų pasiūlymo.

Turėdami ilgametę verslo ir finansinių rizikų valdymo patirtį, teikiame laidavimo draudimų pasiūlymus, kurie dažnai yra privalomi vykdant tam tikrą ūkinę veiklą. Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas apsaugo kliento interesus keliais būdais:

 • pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimas – apsaugo klientą nuo fiktyvių pasiūlymo pateikimo;
 • įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimas – garantuoja prievolių įvykdymą laiku ir pilna apimtimi;
 • garantinio laikotarpio laidavimo draudimas – užtikrina garantinį objekto aptarnavimą tam tikrą laiką.

Jeigu domina statybos laidavimo draudimas, maloniai kviečiame susisiekti su mūsų draudimo ekspertais – aptarsime Jūsų individualius poreikius ir sąlygas.

Šia specializuota inžinerinių rizikų draudimo rūšimi konkurencingomis sąlygomis padėsime apdrausti specialiosios paskirties mašinas, kurios negali būti draudžiamos įprastu turto ar transporto priemonių draudimu. Draudimo teikiami privalumai:

 • nepertraukiamas apsaugos galiojimas tiek darbo, tiek nedarbo metu;
 • atlyginami pažeidimai pakrovimo ir vežimo metu, išskyrus transportavimą jūra;
 • draudimo apsauga galioja draudimo objektą išnuomojus arba perleidus naudoti tretiesiems asmenims ir kiti.

Statinio statybų techninio prižiūrėtojo draudimas suteikia finansinę apsaugą įmonėms ar fiziniams asmenims, atliekantiems statinio statybų techninę priežiūrą, kai paslaugų gavėjas (Jūsų klientas) pateikia pretenziją dėl netinkamai suteiktų paslaugų ar dėl finansinių nuostolių Jūsų klientui kilusių Jūsų suteiktų (teikiamų) paslaugų pasekoje.

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra skirtas verslo klientams apsisaugoti nuo potencialių turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai nuostolis padaromas jų turtui, sveikatai ar gyvybei dėl profesinės veiklos vykdymo. Šis draudimas yra skirtas visoms įmonėms, kurios dažniausiai vykdo rizikingesnes komercines veiklas, galinčias sukelti nuostolių tretiesiems asmenims. Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais, mes pakonsultuosime Jus dėl draudimo teikiamų privalumų, paskaičiuosime konkurencingą draudimo kainą ir pasirūpinsime, kad Jūsų profesinė civilinė atsakomybė būtų tinkamai apdrausta.

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas atlygina žalą, padarytą tretiesiems asmenims ir užsakovui dėl sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo. Draudimo sutartis gali būti:

 • metinė – draudimo apsauga galioja dėl visų statinio projektavimo darbų atliktų draudimo sutarties galiojimo metu, kai projektavimo darbų sutartis pasirašytos po draudimo sutarties įsigaliojimo dienos;
 • atskiram objektui – draudimo apsauga galioja tik vieno konkretaus statinio projektavimo darbams. Draudimo apsauga papildomai galioja 5 metus (garantinis terminas) nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) dienos.
Susisiekti