Transporto draudimas

450+
Tiek transporto sektoriaus
kompanijų draudžiame, administruojame ir nuolat konsultuojame.

Nelaimingi atsitikimai kelyje, įvairūs krovininių automobilių gedimai, krovinio vagystės bei kiti rizikos faktoriai – logistikos dalis, kuri kenkia pelnui ir neigiamai veikia verslo santykius. Mes savo klientams siūlome aukščiausios kokybės transporto ir logistikos draudimo paslaugas, kurios, įvykus draudiminiam įvykiui, padengs patirtą žalą ir leis toliau sklandžiai vykdyti veiklą.

LEGATOR draudimo specialistai yra žinomi kaip didelių, kompleksinių rizikų draudimo ir valdymo ekspertai transporto srityje. Mūsų unikalūs ir ilgamete patirtimi grįsti sprendimai vežėjams realiai prisideda prie įvykių dažnio sumažinimo ir padeda pagerinti nuostolingumą prieš draudikus, todėl savo klientams galime išsiderėti žemesnes žalios kortos (TPVCA) draudimo kainas ir pasiūlyti geresnes draudimo sąlygas.

Transporto priemonių draudimas KASKO yra Jūsų įmonės transporto priemonių draudimo apsauga nuo avarijos, vagystės ir kitų staiga ir netikėtai atsitikusių įvykių padarytų nuostolių. Draudžiantis KASKO draudimu yra užtikrinamas įmonės finansinis stabilumas ir bendrovė ir/ar jos akcininkai gali būti ramūs, kad atsitikus įvykius, visi dėl žalos patirti nuostoliai bus padengti.

Įmonėms, valdančioms daugiau negu 10 transporto priemonių, sudarome automobilių parko draudimo sutartis, užtikrindami paprastesnį administravimo procesą, mažesnę draudimo įmoką ir palankesnes draudimo sąlygas. Konkurencingus pasiūlymus teikiame ir pavieniams draudimo polisams.

Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu konkurencingomis sąlygomis padėsime apdrausti Jūsų ir Jūsų darbuotojų, vairuojančių įmonei priklausančias transporto priemones, civilinę atsakomybę, suteikiant įmonei visapusę apsaugą:

 • Iki 1 000 000 Eur apsaugą dėl trečiųjų asmenų turtui padarytos žalos (transporto priemonės sugadinimas, gamtos užteršimas, kelio ženklų, pastatų sugadinimas avarijos metu, želdinių sunaikinimas).
 • Iki 5 000 000 Eur apsaugą dėl asmeniui padarytos žalos (sveikatos grąžinimo išlaidos, laidojimo išlaidos, negautos pajamos, profesijos keitimas dėl avarijoje patirtų sužeidimų, maitintojo netekimas, vieno įvykio neturtinės žalos atlyginimas iki 5 000 Eur).

CMR draudimo sutartimi draudžiame vežėjo atsakomybę pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais ir padedame išvengti finansinių nuostolių juos sugadinus, praradus ar pavėlavus pristatyti. Savo klientams padedame įvertinti prekių gabenimo riziką bei teikiame sprendimus dėl jos valdymo. Tinkamas CMR draudimas Jūsų įmonę gali išgelbėti ne tik nuo konflikto su užsakovu, bet ir nuo bankroto.

Ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimu padėsime apdrausti ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonės atsakomybę prieš jos klientus. Šis draudimas sutvirtina užsakovo pasitikėjimą ekspeditoriumi, todėl dažnai yra reikalaujamas kaip būtina krovinio savininko ir ekspeditoriaus bendradarbiavimo sąlyga.

Geriausiomis sąlygomis padėsime Jums 100% apsaugoti Jūsų pervežamus krovinius. Apsidraudus krovinių draudimu, Jūs sumažinsite savo verslo rizikas ir turėsite finansines garantijas, kad atsitikus draudžiamajam įvykiui Jums bus atlyginti nuostoliai už prarastą turtą – krovinį. Galite pasirinkti draudimo apsaugą pagal jūsų poreikius:

 • Visų rizikų draudimą
 • Išvardintų rizikų draudimą, kuris atlygina nuostolius, atsiradusius dėl:
  • vagystės arba plėšimo;
  • gamtinių jėgų;
  • gaisro arba sprogimo;
  • transporto priemonės avarijos;
  • krovinio arba jo dalies nukritimo ant žemės arba į vandenį

Padėsime apdrausti Jūsų atsakomybę vykdant krovos darbus, sandėliuojant krovinius, atliekant terminalo operacijas.

Vairuotojų kelionių rizikų draudimas Jūsų įmonės vairuotojus gali apdrausti nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejų, kai apdraustasis padaro žalą tretiesiems asmenims užsienyje. Pasiūlysime Jums išskirtines sąlygas, draudžiant ne mažiau kaip 10 vairuotojų, apimant:

 • medicinines ir repatriacijos išlaidas;
 • nelaimingus atsitikimus;
 • asmens civilinę atsakomybę;
 • kelionės finansinius nuostolius ir kt.

Padėsime apsaugoti Jūsų įmonės darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu arba visą parą:

 • draudimas mirties atveju;
 • draudimas pastovaus ar laikino neįgalumo atveju;
 • draudimas traumų ar kaulų lūžių atveju;
 • dienpinigiai;
 • ligonpinigiai.
Susisiekti