Draudimo ir verslo rizikos sprendimai

LEGATOR siūlomas rizikos apžvalgas atlieka kvalifikuoti specialistai, sukaupę ilgametę rizikos vertinimo ir tinkamą draudimo apsaugos parinkimo patirtį. Veikiant bet kokioje rinkoje vienas svarbiausių įmonės strateginių uždavinių tampa būtent verslo rizikos mažinimas iki priimtino lygio. Draudimo ir verslo rizikos valdymas padeda laiku nustatyti silpniausias ir galimai problemų sukelsiančias grandis ir išskirti draudimo prioritetus remiantis duomenų analize, ko pasekoje galima laiku minimalizuoti riziką. Taip pat analizuojame jau turimo draudimo paslaugų portfelį, atsižvelgdami į draudimą nuo perteklinės rizikos, taip sumažindami esamas įmokas.

Iš anksto numatydami sudaromų draudimo sutarčių reikalingumą ir numatomas įmokas, Jūs išvengsite potencialių nuostolių ir grėsmių, bei sutaupysite rizikos valdymo sąnaudas. Sėkmingam verslui būtini inovatyvūs, sistemingi, integruoti sprendimai, leidžiantys įmonėms nuolat stebėti, vertinti veiklos rizikos veiksnius, modeliuoti ir prognozuoti rizikos įtaką ir galimas pasekmes.

Susisiekti

Mūsų specialistai išanalizavę Jūsų individualius poreikius užtikrins:

  • Individualias draudimo sutartis pagal Jūsų verslo rizikos analizę.
  • Sprendimus, mažinančius draudimo kaštus.
  • Konkurencingas sąlygas dėl suteikiamos draudimo apsaugos ir apdraudžiamų rizikų.
  • Išsamias konsultacijas, atsižvelgiant į Jūsų verslo specifiką.
  • Pasiūlymus Jūsų įmonės nuostolingumo gerinimui, siekiant sumažinti draudiminių įvykių skaičių.
Susisiekti