Draudimo sutarčių auditas

LEGATOR komanda atlieka išsamų ir profesionalų draudimo sutarčių auditą atsižvelgdama į Jūsų verslo specifiką ir galimus rizikos faktorius. Draudimo sutarčių auditas padės nustatyti esamų bei dar nepasirašytų draudimo sutarčių spragas, įvertinti ateityje problemų galinčius sukelti faktorius, surasti optimaliausius sprendimus. Įsitikinsime ar sudarytos/ sudaromos sutarties sąlygos apsaugos Jus nuo galimų nuostolių ir grėsmių, ar sumokėtos draudimo įmokos dydis atitinka draudimo paslaugos kokybę ir rinkos standartus.

Pasirašyta draudimo sutartis ne visuomet atneša norimų rezultatų ir, deja, klientai dažnai neįžvelgia sutarčių spragų. Dėl šios priežasties vengiama vykdyti įsipareigojimus ir pilnai išmokėti sutartyje nurodytas sumas, arba dalis atsakomybės priskiriama užsakovams. Susisiekite ir Jūsų draudimo sutarčių auditą atliks šios srities žinovai, kurie suinteresuoti savo klientų gerove.

Susisiekti

Mes Jums siūlome:

  • Įvertinti esamą draudimo portfelį bei rizikos valdymo našumą.
  • Draudimo sutarčių sisteminimą.
  • Apdraustų/ neapdraustų rizikų nustatymą ir vertinimą.
  • Veiksnių darančių įtaką Jūsų įmonės kaštams nustatymą.
Susisiekti