Pilnas žalų sureguliavimo procesas

Patikėkite visus žalų reguliavimo klausimus profesionaliai LEGATOR žalų administravimo komandai. Jau daugiau nei 15 metų įmonėje veikia Žalų reguliavimo skyrius, kuriame dirba 6 aukščiausios kvalifikacijos specialistai, turintys teisinį ir techninį išsilavinimą. Mūsų darbuotojai turi ilgametę žalų administravimo bei atstovavimo teismuose patirtį, kurią įgavo dirbdami didžiausiose draudimo bendrovėse. Per metus vidutiniškai išsprendžiame virš 3600 skirtingų draudimo rūšių žalų bylų, sureguliuojame daugiau nei 10 mln. EUR draudimo išmokų.

Susisiekti

Atstovaujame klientų interesus atsitikus draudžiamajam įvykiui ir prižiūrime visą žalos administravimą nuo įvykio registravimo iki išmokos gavimo:

 • Teikiame pilną informaciją kaip elgtis atsitikus draudžiamajam įvykiui (prireikus viską atliksime patys) 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 • Siūlome profesionalią pagalbą registruojant žalas, atliekame įvykio aplinkybių analizę ir padedame surinkti draudžiamųjų įvykių tyrimui būtiną dokumentaciją.
 • Visapusiškai atstovaujame klientus kontaktuojant tiek su draudimo bendrove, tiek su kitomis kompetentingomis institucijomis.

Mūsų specialistai turi sėkmingos patirties derantis su draudimo bendrovėmis bei atstovaujant klientams nesutarimuose dėl:

 • Įvykių pripažinimo draudžiamaisiais.
 • Draudžiamojo įvykio teisinio vertinimo.
 • Draudimo išmokų mokėjimo/atsisakymo mokėti pagrįstumo.
 • Draudimo išmokų dydžio nustatymo.

Savo klientams mes siūlome šias paslaugas:

 • Tarpininkaujame dėl išskirtinių sprendimų.
 • Tarpininkaujame dėl teisminių ginčų.
 • Reguliuojame žalas išskirtinai pagal užsienio teisę.
 • Teikiame teisines išvadas dėl draudikų priimtų sprendimų.
 • Teikiame įvairiapuses konsultacijas.

Konsultacijos ir žalų reguliavimas Lietuvoje ir užsienyje

Klientų pageidavimu administruojame bylas pagal užsienio teisę, siekiant, kad būtų atlygintos įmonės negautos pajamos dėl įvykių. Padedame suderinti pakaitinių automobilių nuomą, turto gelbėjimo organizavimą, žuvusio turto liekanų pardavimą Lietuvoje ir užsienyje, bei remonto organizavimą ir kontrolę. Vykdome ikiteisminį skolų išreikalavimą už nuostolių žalas ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

Žalų reguliavimas užsienio šalyse neinformuojant draudiko apie įvykusį įvykį

Atsižvelgiant į klientų poreikius, tiesiogiai reguliuojame žalas su užsienyje nuo kliento nukentėjusiais asmenimis, taip gerinant įmonės transporto parkų žalingumą. Ilgametė patirtis draudimo versle leidžia pasiūlyti Jums ne tik individualius draudimo sprendimus, bet ir pasirūpinti, kad nutikus įvykiui, pretenzijų ir žalų valdymas vyktų sklandžiai ir operatyviai.

Išorinio žalų vadybininko paslauga

Kvalifikuoti LEGATOR specialistai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, kalbantys rusų, vokiečių, anglų, ispanų, italų, lenkų, prancūzų kalbomis, profesionaliai:

 • Administruoja įvykius, susijusius su krovinio sugadinimu arba praradimu
 • Paruošia atsakymus į pareikštas pretenzijas.
 • Padeda sutvarkyti kitus įvykius, pvz., kelių eismo įvykius, dėl kurių Jums gali atsirasti nuostoliai.
 • Užtikrina sklandų žalų reguliavimo procesą ir priklausančių draudimo išmokų išreikalavimą iš draudimo bendrovių Lietuvoje ir užsienyje

Priskirsime Jūsų įmonei specialistą, kuris po įvykio  bendraus su Jūsų įmonės vairuotojais bei vadybininkais. Taip pat atliksime nuolatinę įvykių apskaitą ir analizę, organizuosime mokymus įmonės vairuotojams, logistikos vadybininkams bei administracijos darbuotojams apie CMR konvenciją ir prevencinių priemonių diegimą. Tiesiogiai derėsimės dėl nuostolių atlyginimo su nukentėjusiaisiais.

 

Dirbame efektyviai ir profesionaliai. Susisiekite su mumis jau dabar, jei Jums reikalinga konsultacija žalų sureguliavimo klausimais.

Susisiekti